joi, 3 martie 2016

Seminarii de prezentare a Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Astăzi şi mâine, în sala de conferinţe a Consiliului raional Rîşcani prinde viaţă Atelierul de lucru „Cooperarea transfrontalieră – o soluţie eficientă”. În deschidere sunt programate dizertaţii susţinute de domnul Iurie Urzică– preşedinte al Raionului  Rîşcani şi de domnul Florin Egner– director de programe şi proiecte - Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană” Botoşani, ce vor cuprinde şi o prezentarea a sintezei Programului  Operaţional Comun RO- MD  pentru perioada 2014-2020.
Precizări metodologice privind scrierea unei cereri de finanţare vor fi detaliate de domnul Gheorghe Ciobanu, voluntar al Asociaţiei „Floare albastră” Botoşani, domnia sa urmând a se referi şi la metode şi tehnici de fundamentare a bugetului unui proiect. Seminarul va cuprinde şi o prezentare a S.C. Via Pro It Consulting  Botoşani, precum şi dialoguri interactive.
Un eveniment similar s-a petrecut pe 11 februarie 2016 la Edineţ, Republica Moldova, organizat de Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană” Botoşani, Consiliul raional Edineţ şi Asociaţia obştească „Oana” Edineţ. Din partea gazdelor au susţinut intervenţii domnul Iurie Garas– preşedinte   al raionului  Edineţ şi Daniela Nistor– Asociația  Obştească „Oana” Edineţ, alocuţiunile botoşănenilor fiind susţinute de domnul Florin Egner– director de programe şi proiecte - Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană” Botoşani şi de domnul Gheorghe Ciobanu, voluntar al Asociaţiei „Floare albastră” Botoşani.
Iterăm, în continuare, secvenţe din materiale pregătite pentru cele două seminarii:
„Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, finanţat prin Instrumentul  European de Vecinătate (ENI), cu o alocare din partea Uniunii Europene de 81 de milioane de euro,  se adresează zonei aflate la frontiera nord-estică  a României (judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi) şi  toate  raioanele din Republica Moldova, inclusiv oraşele  Bălţi şi Chişinău.
Obiectivul programului îl constituie sprijinirea, prin acţiuni transfrontaliere, a educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării tehnologice, promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric, îmbunătăţirea  accesului la sănătate, precum şi a  siguranţei şi securităţii cetăţenilor care locuiesc în aria Programului.
Prin proiectele care vor fi implementate, Programul Operaţional Comun  România – Republica Moldova 2014 – 2020 va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului  European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale Uniunii Europene.
Valoarea totală a Programului este de  aproape 90 milioane euro, din care 81 milioane sumă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană şi  peste 8 milioane euro contribuţia statelor participante la program.
Aria geografica a programului: 4 judeţe din România, respectiv Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu precizarea că şi organizaţiile din Transnistria sunt eligibile, dacă acestea sunt înregistrate în Republica Moldova.
Programul va cuprinde  4 obiective tematice pentru  primul Apel de proiecte si anume:
Obiectivul tematic 2 - Suport pentru educaţie, cercetare, dezvoltare şi inovare tehnologică;
Obiectivul tematic  3 - Promovarea culturii şi conservarea patrimoniului istoric local;
Obiectivul tematic 7 -  Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiunea transfrontalieră prin  dezvoltarea unor reţele şi sisteme de transport şi de comunicare;
Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii  cetăţenilor.
Tipuri de Beneficiari eligibili: autorităţi publice; ONG-uri; institute de cercetare;
instituţii educaţionale; alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu